חברת ceeok בנייה וקידום אתרים
מדיניות פרטיות ותקנון האתר | חברת CeeOk בנייה וקידום אתרים

מדיניות פרטיות ותקנון האתר

פרטי יצירת קשר:

אימייל: support@ceeok.com | משרד: מגדלי עזריאלי – תל אביב | כתובת לדואר: ת.ד 12345 תל אביב, מיקוד: 9312380 | טלפון: 052-4066-922

אודות החברה:

חברת www.ceeok.com בע״מ (להלן: ״החברה״) הוקמה בשנת 2003 במטרה לקדם עסקים בדיגיטל
ולהקפיץ להם את מספר הלקוחות החדשים בעזרת שיווק ממוקד, יצירתי ונכון.

חלק משירותי החברה:

ניהול קמפיינים ממומנים ואורגנים ברשתות החברתיות, הקמה וניהול מערכות דיוור, אוטומציות, מיתוג, בניית אתרים ודפי נחיתה, הפקת סרטונים, הרצאות, סדנאות, קורסים, ייעוץ, ליווי, וכו׳. תחת מותג: ״סייוק – ceeok״.

תקנון שירותי שיווק:

כללי:

1. התשלום הוא עבור שירותי החברה ובהתאם לתקנון זה.

2. השירות יחל ביום עשיית העסקה הראשונה, שהוא יום התשלום. התשלום מתחדש בכל חודש באופן אוטומטי.

3. הפסקת הפעילות מטעם הלקוח ואי חידוש התקשרות: על הלקוח להודיע בכתב עד 3 ימי עסקים לפני סיום חודש הפעילות, כי בכוונתו לעצור את הפעילות ולהפסיק את ההתקשרות לחודש נוסף.

4. ביטול עסקה: ע“פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשמ”א 1981- (להלן: “חוק הגנת הצרכן״), ״ביטול עסקה מתמשכת״ ועל פי פסק דין ״תצ (מרכז) 14796-01-14״, תנאי הביטול הן כדלקמן: לקוח המעוניין לבטל את שירותי החברה, עליו להודיע לחברה בכתב (להלן: ״יום ההודעה״), ועל החברה לבטל את ההתקשרות תוך 14 ימים מיום ההודעה. כמו כן, לקוח המבטל עסקה, ישלם לחברה דמי ביטול בסך 850 ₪ בתוספת דמי הניהול על ימי העבודה שבוצעו בפועל בחישוב יחסי, ובתוספת מע״מ כדין.

5. הקפאת שירות: החליט הלקוח מטעמים שונים להקפיא את השירות לזמן מוגבל, יודיע על כך לחברה בכתב תוך יומיים מיום קבלת ההחלטה. החברה על פי שיקול דעתה הסביר, תודיע ללקוח באם יחוייב חשבונו או יוקפא לתקופה מוגבלת שלא תעלה על 14 יום.

6. כל זכויות הקניין הרוחני בכל מה שיפותח ע״י החברה במסגרת ההתקשרות עם הלקוח, ללא יוצא מן הכלל, יהיו בבעלות החברה, ועל כן, רשאית החברה לעשות בהם כל שימוש, לרבות פרסום תוצאות וקמפיינים של לקוחותיה, ולרבות מחיקת קמפיינים, קהלים ונתונים נוספים בעת סיום ההתקשרות עם הלקוח.

7. מכתב תקנון החברה והנספחים הבאים מהווים יחד את חוזה ההתקשרות בין הלקוח והחברה: הצעת המחיר, בריף אפיון לקוח (בצירוף חתימה דיגיטלית).

8. הלקוח נושא באחריות המלאה על פי דין חוק זכויות יוצרים על כל חומר שהעביר לחברה לרבות סרטונים, תמונות, רשומות, טקסטים וכו׳. החברה לא תשא באחריות בגין תביעות על פי חוק זה, וכן הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם לה כתוצאה מהפרה.

9. הלקוח נושא באחריות המלאה על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע”ג 2013 על הנגשת אתר, דפי נחיתה וכל עמוד אינטרנטי. החברה לא תשא באחריות בגין תביעות על פי דין זה, וכן הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם לה כתוצאה מהפרה.

10. בהתאם לסעיף 30 א׳ לחוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ״ב 1982 – הלקוח יוגדר ״מפרסם״ כהגדרתו בתיקון מס׳ 63 תשע״ו – .2016 החברה לא תשא באחריות בגין תביעות על פי סעיף וחוק זה, וכן הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק העלול להיגרם לה כתוצאה מהפרה.

11. על הלקוח לספק חשבונות פרסום פעילים ומאושרים, ללא היסטוריית חסימות מטעם פלטפורמות הפרסום.

12. החברה לא תשא באחריות בגין כל מעשה או פעולה עליה אחראיות החברות: פייסבוק, גוגל, טאבולה, אווטבריין, שלח מסר, אינסטגרם, טיקטוק וכו׳, לרבות דרכי וזמני גביית תשלום בגין פרסום, הגבלות בחשבון, חסימות, ומחיקות. בתקופה זו, כל פעולה של יצירת קשר וכן נסיונות לעזור ללקוח אל מול חברות אלו, יכללו כימי עבודה לכל דבר ועניין והלקוח יחוייב בהתאם. הלקוח מודע לסיכונים בגין פרסום אורגני וממומן (לרבות שימוש ברובוטים) ומאשר כי הוא האחראי הבלעדי לכל טענה בגין סעיף זה.

13. אחריות – הלקוח מאשר כי החברה מורשת לבצע פעולות בחשבונות ופרופילים ברשתות החברתיות כגון – העלאת קמפיינים, שינויי שם חשבון מודעות, פרסום בדפים, ביצוע עוקב והסרת העוקב אחרי קהל היעד המוגדר לנו מראש, ביצוע לייקים ותגובות (לפוסטים של משתמשים אחרים), וכו׳.

14. הלקוח מתחייב שלא לפגוע במוניטין החברה באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות ובגוגל, ו/או בכל אמצעי פרסום אחר. במידה ויעשה כך, החברה שומרת לעצמה את זכותה להגשת תביעה בגין הפרת חוק איסור לשון הרע תשכ״ח 1965.

15. בעת הצטרפות הלקוח לשירותי החברה, הלקוח מסכים/ה לרישום הפרטים במאגר מידע לצורך קבלת דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים מחברת סייוק – ceeok, בכל אמצעי המדיה השונים לרבות דוא”ל, אסמס, רשתות חברתיות וכיוצ”ב ,וכן מאשר כי קרא/ה והסכימ/ה לתנאי השימוש באתר. המידע נמסר מרצונו/ה ובהסכמתו/ה. מובהר כי הלקוח רשאי/ת להפסיק את קבלת המידע בכל עת, וזאת דרך הלינק הנמצא בכל דיוור שיישלח.

16. החברה רשאית למסור את הפרטים האישיים של הלקוח לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה, במידה סבירה וכנדרש על פי חוק. החברה לא תעביר את פרטי הלקוח לגורמי צד ג׳ ללא אישור הלקוח.

17. סמכות שיפוט: על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

תקנון שימוש באתר / קורסים פרונטלים ודיגיטלים:

כללי:

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

רכישת הכרטיסים, מוצרים ו/הצטרפות לקורסים או סדנאות כפופים לתנאי תקנון שימוש באתר שלהלן ולקנון הכללי. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

חברת סייוק – ceeok (להלן: ”האתר“) הינו אתר אינטרנט של חברת סייוק – ceeok בע״מ (להלן: ״החברה״).

באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש שירותים, כרטיסים להרצאות, אירועים, סדנאות, קורסים דיגיטליים ומוצרים אחרים באמצעות כרטיס אשראי או כל תנאי תשלום שמוצגים בעת הרכישה.

האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע“י החברה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני

support@ceeok.com
או בטלפון: 052-4066-922

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

”מזמין“ או ”משתמש“- אדם המזמין מוצרים/שירותים באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

”הכרטיס“- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר לאחד או מספר אירועים, סדנאות או מפגשים שהתפרסמו או מפורסמים באתר.

”עסקה“- הזמנת מוצרים/שירותים שמוצגים באתר באת הרכישה או בשיחה טלפונית.

”שירות“ או ”שירותים“- אפשרויות שונות של רכישה באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין.

”עמוד התשלום“- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים השונים בכל אירוע, מפגש או סדנה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע“מ כחוק. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן ”פרטי זיהוי“) של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע“י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל החברה דרך האימייל או בטלפון המוזכרים לעיל.

על רוכש מוצרים / שירותים באתר לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה להבטיח את אספקת המוצרים / שירותים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים. החברה ו\או הכל גוף מטעמה רשאים להגביל את כמות המוצרים / שירותים בהנחה.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות באירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע“י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע. לא תחול על החברה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך החברה באמצעות פנייה במייל או בטלפון המוזכרים לעיל.

הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

זמני אספקה:

לקוח אשר הזמין כרטיס לאירוע, הרצאה או סדנה באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף ”הכרטיס“ לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום המאשר את השתתפותו.

לקוח אשר הזמין קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר באמצעות האתר ושילם באחד מהתנאי התשלום שמוצגים באתר יקבל מייל בצירוף ”פרטי גישה“ או קישור להורדה לכתובת האימייל שהוא עדכן בדף התשלום.

כניסה לאירוע, סדנה או הרצאה כפופה להצגת הכרטיס, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

ביטול עסקאות:

ע“פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש“ע– 2010 פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה לא פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות. בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100₪. במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות החברה לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.

בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

ביטול עסקאות בקורסים דיגיטליים:

לא ניתן לבטל עסקה לאחר רכישת קורס דיגיטלי או כל מוצר דיגיטלי אחר אשר מקנה גישה מלאה לתוכן המוצר והשימוש בו.

החברה מתחייבת שהאירועים, הרצאות ומפגשים יתקיימו במועד שסוכם עם הלקוח. אם מסיבה כלשהי האירוע או המפגש או הסדנה תדחה, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד חדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי החברה ו/או כל גורם מוסמך בידי החברה, בהתאם למקום האירוע, סדנה או מפגש ובהתאם לתאריך החדש שנקבע. ביטול עסקה במקרה שאירוע, סדנה או מפגש נדחו יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם האירוע, סדנה או מפגש בוטלו מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא יהיה זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

החברה תיידע ותעדכן אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון חברים של החברה באמצעות שליחת הודעות בדואר, בדואר האלקטרוני ובמסרונים (הודעות SMS). על-כן, ברכישת כרטיס מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור מהחברה וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

רשימת תפוצה:

החברה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני או מספר טלפון של המשתמש (להלן: ”רשימת התפוצה“). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לצורך קבלת דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים מחברת סייוק – ceeok בע״מ, בכל אמצעי המדיה השונים לרבות דוא”ל, אסמס, רשתות חברתיות וכיוצ”ב ,וכן מאשר כי קרא/ה והסכימ/ה לתנאי השימוש באתר. המידע נמסר מרצונו/ה ובהסכמתו/ה. מובהר כי המשתמש רשאי/ת להפסיק את קבלת המידע בכל עת, וזאת דרך הלינק הנמצא בכל דיוור שיישלח.

פרסומים:

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות:

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של החברה (להלן: ”מאגר המידע“). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, החברה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם. החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג׳.

החברה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני:

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של החברה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של החברה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר:

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת ”וירוסים“ למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות:

החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. החברה לא תשא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ’וירוס‘ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של החברה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. החברה לא תשא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ‘וירוסים‘ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (Is As) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות במידע הניתן באתר ו/או בתיאור במוצרים / שירותים או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

תוכן מוטבע מאתרים אחרים

מאמרים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (למשל סרטונים, תמונות, מאמרים וכו’). תוכן מוטבע מאתרים אחרים מתנהג בדיוק באותו אופן כאילו המבקר ביקר באתר האחר. אתרים אלה עשויים לאסוף מידע עליך, להשתמש בקובצי Cookie, להטמיע מעקב נוסף של צד שלישי ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטבע זה, כולל מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטבע אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאותו אתר.

קבצי Cookies

אם תשאיר תגובה באתר שלנו, תוכל להצטרף לשמירת שמך, כתובת הדוא”ל והאתר שלך בקובצי Cookie. אלו נועדו לנוחיותכם כדי שלא תצטרכו למלא שוב את פרטיכם כאשר תשאירו תגובה נוספת. העוגיות האלה יחזיקו מעמד שנה אחת. אם תבקר בדף ההתחברות שלנו, נגדיר קובץ Cookie זמני כדי לקבוע אם הדפדפן שלך מקבל קובצי Cookie. קובץ Cookie זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך. כאשר אתה מתחבר, אנו גם נגדיר מספר עוגיות כדי לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת אפשרויות תצוגת המסך שלך. עוגיות כניסה נמשכות יומיים, וקובצי Cookie של אפשרויות מסך נמשכות שנה. אם תבחר “זכור אותי”, ההתחברות שלך תימשך למשך שבועיים. אם תתנתק מחשבונך, עוגיות ההתחברות יוסרו. אם תערוך או תפרסם מאמר, עוגיה נוספת תישמר בדפדפן שלך. קובץ cookie זה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר שזה עתה ערכת. התוקף יפוג לאחר יום אחד.

הפסקת פעילות האתר:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

דילוג לתוכן